למה הנטייה לנשוך בני מיעוטים, ודתיים ?

אילוף כלבים בצפון | מאלף כלבים בצפוןבעצם, האם כלבים גזענים?

בין יצריו המפותחים של הכלב הוא יצר ההגנה, השמירה, והתקיפה.

ישנם הבדלים בין יצרים אלה המיושמים בד"כ באילוף לצורות הגנה שונות. ההבדלים בין יצרים אלה יקלו או יקשו על מאלף בדרכו לאמן כלב, וזאת מאחר שיצר הגנה שונה מיצר תקיפה. אך הנטייה לנשכנות לא חייבת להיות מושפעת תמיד מחינוך הכלב ע"י בעליו.

כלבים הם יצורים ערניים וטריטורילים מטבעם, בעיקר כאשר הם מרגישים שהם שומרים על שטח הלהקה. רובם ינבחו כשזר יכנס לשטחם אך לא בהכרח יסתערו על מנת לנשוך ולכן חשובה מאוד התנהגותו של הזר שבד"כ מושפעת מגישתו לכלבים, וגישתו לכלבים מושפעת מהחינוך שקיבל לגביהם. כלומר, כל מי שחונך (מסיבות כל שהן) לפחד או להיגעל מכלבים, יגיב בצורה עצבנית, מהירה ומפוחדת לנבחנות כלב, אשר יכולה לגרום כמעט לכל כלב, אפילו הפחדן ביותר, לתחושת עליונות פתאומית ולתגובה בתאם.

לכן בניגוד לטענה הפרימיטיבית, כי כלבים מריחים משהוא שונה אצל ערבים או יהודים דתיים אינה נכונה. אך נכון הוא, כי אצל יהודים ומוסלמים דתיים ישנם אלמנטים חינוכיים של פחד מהכלב הטמא אשר באים לידי ביטוי בהתנהגות מפוחדת ולא מובנת לכלב כאשר נוצר מפגש בניהם.

כמו שרצוננו לקרוא את התנהגות הכלב כך גם הכלב מנסה לקרוא את התנהגות הזר. כל מי שחונך לפחד מכלבים ויגיב בצורה לא מובנת והסטרית, יכול ליגרום לכלב להפוך נביחה לנשיכה. הדוגמא הקיצונית לכך היא התנהגותו של פורץ לחוץ, שהתנהגותו הלחוצה והמהוססת יכולה לגרום לכלב שמעולם לא נשך, לנשוך רק את הפורץ , גם אם לא אולף לכך.

טל ינקו. 

 
dogsbottom1