האם כלבים מביעים חרטה?
אילוף כלבים בצפון | מאלף כלבים בצפוןהתנהגות כלבית ידועה או האנשה?
ברור כי ייחוס תכונות אנושיות לכלב היא גישה לא מיקצועית אך אנושית ולכן היא לא אוביקטיבית. כל בעלי הכלבים מרגישים, כי להם כלב שהוא בעצם בן אדם. גישה אוהבת זאת ידוע ומובנת, אך לעיתים יכולה להזיק לכלב יותר מלהועיל לו - כבר נאמר בעבר כי יחוס תכונות אנושיות לכלב יכולות לבלבל אותו. אך השאלה בעלת הגוון האנושי האם כלבים מביעים חרטה שווה בדיקה.

חרטה היא בעצם צורת התנהגות אנושית בעיקרה, ולכן אולי קל לנו כבני אדם להבחין בה גם אצל אחרים, אולי?

רבים הם בעלי הכלבים שטוענים כי כלבם יכול לקשר את מעשיו זמן רב לאחר המעשה, וזאת בניגוד לגישתנו כי כלבים מבינים רק בזמן מעשה ולתגובתנו (חיובית/שלילית) המייידית בזמן מעשה. בעלי כלבים אלה מתעקשים שכלביהם התנהגו בצורה כנועה עוד לפני "שהפשע" התגלה. הכלב יודע זאת ולכן הוא לא יוצא לקראתם כשהם מגיעים הבית. כמו למשל במקרים של צרכים או הריסת הבית, להתנהגות כנועה זאת יש כמה אפשרויות: אם בעליו של הכלב גילה את הנזק שעשה הכלב, צורת התנהגותו של הבעלים עוד לפני הנזיפה בכלבו תסגיר את כוונותיו לכלב. הכלב לא יקשר למעשהו "הנפשע" הקודם, אלא יגרום לפחד אשר בו הכלב לא יקשר לשום מעשה. הפחד נובע רק מצורת ההתנהגות הכעסנית של בעליו ללא קשר למעשיו כשהיה לבד בבית.

תגובה זאת מאפיינת בעיקר גורים צעירים שלא מקשרים את תגובת הבעלים לפעולתם האחרונה. ולכן גורמים לפחד מיותר ולא מובן אצל הגור הצעיר.

אבל...

ישנם בעלי כלבים שטוענים בעקשנות כי הכלב לא יצא לקראתם כהרגלו, גם אם הם עוד לא ראו את הנזק שעשה. כלומר, שהוא בעצם מתחיל את פעולת הפיוס הנובעת מההכרה שעשה משהוא "אסור",וזאת עוד לפני תגובת הבעלים. מעניין.

לאחר תצפיות ומעקבים בלהקות זאבים הובחנה צורת הפיוס שלאחר מעשה ע"י זאבים ממעמד נמוך בלהקה, וזאת בעיקר כאשר עשו משהו אשר מצריך חרטה שלאחר מעשה -  גם אם לא היה מידי. התנהגות מפויסת הרבה זמן לאחר המעשה, ע"י כלב ממעמד נמוך, מלמדת כי כלבים בוגרים מביעים חרטה.

אך חשוב ביותר להתייחס לטענה שסותרת לחלוטין את סוג האנשה זה, בכך שטענה זאת אומרת כי בכל התכנסות הלהקה ,יתקבצו חבריה בהתאם למעמדם, שישפיע על צורת כניסתם, ושפת גופם הכנוע ,ללא קשר לעימות קודם.

טל ינקו
 
dogsbottom1