האם לכלב חוש שישי ?

אילוף כלבים בצפון | מאלף כלבים בצפוןעל פי ההגדרות שלנו...?

ביחס לחושיי האדם, לכלב יש חושים מפותחים כל כך, שאם היה לאדם כלשהוא יכולת חושית כזאת היינו אומרים כי יש לו חוש שישי.  על פי הגדרות האדם החוש השישי הוא בעצם יכולת להרגיש מעבר להסבר הרציונלי של סיבה ותוצאה.

ביחס לתבונתו של הכלב, לאדם חוש שישי מפותח במיוחד, וביחס לחושיו של האדם לכלב יש חוש שישי מפותח .לכן זהו בעצם משחק של הגדרות מילים לדברים בלתי מוגדרים אשר נבעו מחוסר יכולת להסביר דברים שבתקופתנו הטכנולוגית מקבלים הסברים מדעיים מוסברים ופחות מעורפלים אשר התבססו על יכולות על טבעיות שהסתדרו היטב עם אמונות טפלות. כלומר, אין שום דבר על-טבעי ביכולות הכלב.

שנים רבות לא הבינו בני האדם את יכולתו של הכלב לנווט את דרכו חזרה לביתו. הדבר נראה כי לכלב יש אינטליגנציה מרחבית כל כך מפותחת עד כי היא אולי נובעת מחוש שישי מפותח במיוחד. אך כיום מבינים כי לכלבים יש בהחלט יכולת להרגיש שינויים דקים בשדה המגנטי של כדור הארץ, דבר המסייע להם לדעת את מיקומם וכיוון הליכתם. כמו כן, יש לכלבים (בדומה לחיות רבות בטבע) יכולת להרגיש רעידת אדמה או סערה שמתקרבת (לפעמים הרבה לפני מכשיריו הטכנולוגים של האדם) וזאת בעיקר בשל היכולת להרגיש שינויים בלחצים ברומטרים ויכולת להרגיש ולשמוע את תזוזות האדמה מעומק רב. לחלק מהכלבים ההתמודדות עם שינויים אלה מאוד קשה ולכן חלקם נכנסים לפאניקה, או פוביה הבאה לידי ביטוי בריצת עמוק לנקודה הכי בטוחה מתחת לכיור במטבח או בהסתתרות בתוך הארון. בשל שמיעתם הטובה ישנם מקרים של פאניקה ובריחה מהבית מזיקוקי יום העצמאות אשר נשמעים לכלבים כהתפרצות הר געש.

חוש השמיעה ובעיקר חוש הריח, כל כך מפותחים עד כי לכלב יכולת להריח את בעליו עד עשרה קילומטר ממנו (תלוי גם בכיוון הרוח).

לכלב תכונה מעניינת של פשפוש האף מול הרוח. הדבר יכול לגרום לכלב לקפוא על מקומו כשאפו מורם פיו סגור ועניו עצומות למחצה. תארו לכם מה התנהגות  מוזרה זאת גרמה לקדמונים לחשוב על יכולותיו המיסטיות של  הכלב. גם בני זמנינו בטוחים כי כלבם ראה רוח רפאים באמצע הטיול.

אי אפשר לזלזל בחושיו המפותחים כל כך של הכלב, אך מובנת מאוד התפעלותו של האדם הקדום מהכלב כעל טבעי, וזאת בשל אי יכולת להגדיר ולהסביר יכולות לא אנושיות. חושי הכלב ויצריו שונים בעוצמתם מגזע לגזע ולכן גזעים מסוימים מסוגלים לגלות בעזרת ריח ושמיעה על מצוקתם של לכודים בעומק רב, או להגיב בתוקפנות כלפי זר שמתנהג מוזר למרות שאותו כלב מעולם לא נשך לפני זה.

גם כיום למרות יכולתו של האדם לתת הסברים נסיבתיים מדעיים, כמעט לכל תופעה התנהגותית. אפשר עדיין לומר כי כל גילוי בנושא "יכולות הכלב" מרתק אותנו כל כך עד שנגיע למסקנה כי לבני לאדם יש הסברים חלקיים ליכולות כלביות שחלקן עדיין לא כל כך מובנות מספיק.

כלומר, הימצאותו של חוש שישי אצל הכלב תלויה מאוד בהגדרה שאנו נותנים לחוש זה.  

טל ינקו

 
dogsbottom1