היסטוריה - מוצאו של הכלב

ישנן מספר תאוריות על מקור הכלב. לכולן בסיס הגיוני, ובכולן אפשר למצוא חוליה חסרה. ישנם מספר הסברים למוצאו המקורי של הכלב, כמו למוצאנו. ומאחר שיש עדיין פער בין ההשקפה הדתית לחילונית הקשורה בתחילת האנושות ובעלי החיים בכלל, אפשר למצוא כמה תאוריות ולכולן בסיס הגיוני ובמקביל ניתן למצוא גם כמה "חורים".

רבים הם האבות של כלב הבית ורבות הן התכונות המשותפות למיני "היצורים הכלביים" השונים. תכונות התנהגותיות ותכונות גופניות – האם נוכל אם כן להסיק מסקנות מבוססות כלשהן על מוצאו האמיתי של הכלב?

מקצת הביולוגים מפקפקים במתן תשובה אחת וחד משמעית, אך התאוריה הסבירה ביותר היא זו הגורסת שבכלב מקובצים, בשיעורים שונים, גנים של כל כלביי הבר.

1. התאוריה הראשונה מבוססת על כך ששניים-שלושה מינים של יצורים כלביים זאבים ותנים, הוכלאו ע"י הפרעונים. ישנו ציור קיר המפורסם בפירמידות בלוקסור, בו מופיעה דמות של כלב בעל מבנה של תן.

מאוחר יותר אף שיערו כי התווסף עוד יצור כלבי לא מבוית שנכחד בנתיים.

לאחר מעקבים אחרי להקות תנים, הגיעו למסקנה כי התנהגות התנים שונה מהכלב ואפילו מהכלבים האחרים. אך התנהגות הזאב דווקא דומה להתנהגות הכלב. אך עדיין תאוריה זאת שיטחית במיקצת, מאחר שמתייחסת להכלאה מאוד מצומצמת של יצורים כלביים ולתקופה יחסית קצרה, ביחס למהלך ההיסטוריה. אין בה התיחסות לתקופה שלפני ואחרי הפרעונים. אין התייחסות למטרת מה פיתחו אותו? ואיזה יצור כלבי היה מעורב בהכלאה ונכחד? ולמה ?

2. התאוריה השניה מבוססת על מה שהחוקרים קוראים "החוליה החסרה".

כלומר, יצור כלבי פראי במיוחד אשר נקשר לאדם הקדמון יצר במהלך אבולוציוני דגם פראי פחות, אשר הושמד ע"י המין האנושי, וע"י סלקציה של גורים איכותיים יותר העונים לצרכיי האדם. כך בעצם שומר קו דם כלבי "מעודן" יותר.

אך למעשה הוכח שכאשר כלבים מבויתים (מתורבתים) חוזרים לטבע ומתחילות הכלאות גדולות של כלביים פראיים, הם חוזרים לפראותם ההישרדותית, ומאבדים את ביתם הקודם. אפשר לראות זאת אצל הדינגו האוסטרלי, הזאב האסיתי ועוד כלבים שכל הכלאה בינהם לא בהכרח תיצור כלב מבוית אשר יכול לתקשר עם האדם. נכון שיש קשר גנטי בין יצורים אלה לכלב הבית. אך היצור הכלבי הלא ידוע "החוליה החסרה" משאיר חור גדול בתאוריה זאת, ועל הוכחתה. מה גם שלא יודעים את שמו.

3.התאוריה השלישית מגשרת במיקצת בין שתי התיאוריות הקודמות, וזאת בשל אחיזתה "ביצורים כלביים", שעדיין קיימים כנראה, שביות הכלב לא היה מאורע יחיד.

סביר להניח שבני האדם בייתו כלבים בתקופות שונות ובאזורים שונים על פני כדור הארץ. יתכן שבתהליכים אלה בוייתו בעלי חיים כלביים שונים. כלומר, יתכן שקבוצת ציידים בתקופת האבן מצאה כמה גוריי זאב, גידלה אותם ובייתה אותם, ובאזור אחר קבוצת צידיים אחרת מצאה כמה גורי תן ובייתה אותם. בדרך זו יתכן שבאזורים אחרים בויתו גורי קויוט או כלב בר, שהחלו את חייהם בחיק אמם ובתהליכים אלה גם גדלו לצד מדורות בני האדם.

כעבור מספר דורות המשיכו בני האדם לגדל ולטפח את בעלי החיים הנוחים ביותר והמועילים ביותר, וכל אחת מן הקבוצות האלה נעשתה לגזע : כלב זאב צפוני בדרום קנדה, כלב זאב אסייתי בהודו או סין, כלב תן במצרים, כלב דינגו באוסטרליה, וכלב קויוט במקומות אחרים ובזמנים אחרים. כשנדדו אוכלוסיות האדם ממקום למקום, אין ספק שלקחו עמם את כלביהן. וכשנפגשו בעלי כלבי הזאב, ובעלי כלבי התן, והחליפו סחורות, סיפורים,מזון או מהלומות, הכלבים (מהיותם כלביים) החליפו גנים. בדרך זו, הודות למסחר ולמסעות על פני כדור הארץ, נוצר המגוון הרחב של זני כלב הבית, ויתכן שכל זנים והגזעים עדין נושאים את המטען הגנטי שבגללו זכאי כל אחד מהם לכינוי כלב בהעדר מידע מדויק על אילן היוחסין שלהם. אנו מכנים את כל הגזעים בשם הכללי "כלב", ומוסיפים את שם הזיהוי "ספנייל ,"קולי" וכו'. שמות המיועדים להגדיר מאפיינים חזותיים של קיטלוג הגזעים.

תערובת הגנים העשירה שמקורה בכל מיני משפחת הכלביים והיא טבועה בכל גזעי כלב הבית איפשרה לאדם ליצור מאות זנים וגזעים שונים באמצעות הרבעה בררנית. בתערובת גנטית אחת למשל בודד האדם את הגנים האחראים להבאה (RETRIEVING, תכונה שגזע הרטריבר קרוי על שמה), להצבעה (POINTING, תכונה שגזע הפוינטר קרוי על שמה), לגישוש, לכינוס צאן ובקר, לשמירה, ועוד תכונות רבות גופניות והתנהגותיות. מתולדות הכלבים עולה שאם נחפש בנחישות, על פי רוב נוכל למצוא תערובת גנטית מסוימת המתאימה לכל צורך שנרצה. כל שעלינו לעשות כדי ליצור זן חדש של כלב הבית הוא למצוא כלבים שמפגינים את התכונות הרצויות לנו ולהרבותם האופן בררני. אגב, לנו הישראלים, יש את הכנעני - כלב קשוח באופיו וביופיו. ידוע בקשיחותו המנטלית. רצונו העז לעבודה מאומצת באה לידי ביטוי במציאת סיבות לרוץ ללא הפסקה. לכנעני יכולת הגנה ושמירה טובים במיוחד. תפקידו בארצנו המקראית הוא לשמור על הצאן בפני פולשים זרים. הכנעני הינו אמיץ מאוד ומוכן להתעמת עם בע"ח גדולים ממנו. ישנה טענה כי הכנעני נחשב לכלב הכי פחות מבוית גנטית, ולכן בעצם הוא הכי קרוב לטבע. בשל מזגו ותכונותיו ובשל העובדה שישראל היא מדינה עירונית צפופה למדי, לא הצליח הכנעני לצבור פופולריות רבה וזאת מאחר שכלב זה דורש שטח ופעילות. לכן הכנעני הצליח לכבוש את ליבם של הבדואים ושל רועי הצאן בגליל ובנגב.

4. התאוריה הרביעית מקובלת בעיקר בקרב הדתיים, אשר מאמנים כי הכלב נוצר באחד מימות הבריאה כמו כל בעלי החיים, ללא הביות מהטבע.

אם כי, כוונתם לכלב המקורי שאולי נכחד. לכל שאר הגזעים יש הסכמה כי שובחו ע"י המין האנושי. הכלב נחשב לטמא בעיני הדתיים בשל תדמיתו ההיסטורית כאוכל שאריות ופסולת שייצרו השבטים. וגם כמובן, בשל אי היותו כשר לאכילה. למרות זאת לכלב זכות גדולה בהצלחתם של בני ישראל ביציאת ממצרים בשקט ובבטחה (מספרים כי הכלבים שיתפו פעולה עם בני ישראל ולא נבחו בליל הבריחה).

 
dogsbottom1