רוטווילר - Rottweiler
(משפ' הדוגה) גזע אצילי שמימדיו, גווניו, והליכתו אצילית מרשימים במיוחד.

Rotweilerהרוטווילר גזע עתיק יומין שפותח ע"י הרומאים שפלשו לגרמניה. שימש ככלב ליגיון השומר על צאן ,ובקר. את עיקר השבחתו עשו כמו ברוב הגזעים, הגרמנים. הוא הגיע לגרמניה בשם רומי שונה, ולאחר מכן הפך לכלב קצבים, ומוביל בשר לשווקים בעיר רוטווילר.

קיבל את שמה של העיר ואת תדמיתו ככלב גרירה המוביל בשר ושומר על בעליו הקצב המוביל סחורה מחוץ לעיר. בשל אופיו היציב וצורתו האצילית הפך גם פופלרי בארה"ב ורוסיה, ואף "שופץ" במדינות אלה וקיבל מימדים גדולים יותר .

הרוטווילר הגרמני המקורי, קטן ביחס לאמריקאי או לרוסי ואף יציב יותר באופיו.  גזע איטליגנטי מאוד (מוערך בעשיריה הראשונה מבין 400 גזעים ביכולת למידה- אינטליגנצית אילוף). נקשר מהר למשפחתו הקרובה.

כמו כן, בעל יכולת טובה לשמירה והגנה, ומושפע מאוד מהתנהגות בעליו כלפי הסביבה (והחיים בכלל), דבר היכול להפכו לכלב משפחה נהדר, ומאידך אם בעליו "טיפוס בעייתי" כך גם יהיה הכלב (אופיני לרוב הגזעים לא רק לרוטווילר).

לרוטווילר הליכה יחודית ומרשימה, המביעה עוצמה פיזית . גורי הגזע נדירים ביופיים, ומזכירים דוביי פנדה.

לאחרונה, גידולו הוצא מחוץ לחוק בישראל.
 
dogsbottom1