כנעני - Canaan dog
(משפ'השפיץ) זהו הכלב הישראלי שפותח באזורנו, אך לא על ידינו.

knaanבניגוד לעמים אחרים שכן גילו גאווה לגזעי הכלבים שפותחו במולדתם לצערנו הכנעני לא טופח  מספיק כמקור גאווה ישראלית. יכולות להיות מגוון רב של סיבות לכך, אך אם מנתחים את אופיו של גזע זה נגלה כי הכנעני הינו אחד הגזעים הבודדים שבוית (תורבת/שופץ גנטית) ברמה בסיסית מאוד,אם בכלל. וזאת למרות שהינו גזע עתיק מאוד, יש הטוענים כי עוד מתקופת המקרא.

מיועד בעיקר לשמירה על צאן. בעל אומץ רב, וכושר גופני גבוה. יצר השמירה שלו עדיין מפותח ויאהב מאד לשמור על שיטחו ובעליו גם ללא אילוף לכך. הכנעני עדיין בשימוש הבדויים ורועי הצאן בארצנו, קשה לו מאד להסתגל לבית ללא גינה.

חיצוניותו מרשימה ביותר. בד"כ, בעלי גוונים לבנים ולעיתים עם כתם שחור. בניגוד לרוב כלבי העבודה, הכנעני תמיד עומד על המישמר כשהוא מוכן להסתער. תדמיתו זו הפכה אותו לגזע "הזאב הלבן" כינוי לחיה שנמצאת בטבע, ושלא כדאי לפגוש, ואינה נכללת ככלב בין גזעי הכלבים. אגב, התואר "כלב זאב" לא מדויק. יש כלב, ויש זאב. כנעני דומיננטי בהחלט יכול להיות "זאב".

פיתוחו של גזע זה בישראל הודות לד"ר מנצל (כלבנית אוסטרית שעלתה ארצה לפני קום המדינה) גילתה את הכנעני ותכונותיו האגרסיביות, וניצלה זאת על מנת לפתח כלבי שמירה והגנה מעולים. הכנעני כמו הרבה גזעים עם יצר הגנה מפותח נקשר בד"כ לבעלים אחד (one  man dog ) סמכותי שמכיר את אופי הגזע. דורש אילוף מלא בגיל צעיר, ופעילות גופנית יומיומית.
 
dogsbottom1