מה זה כלב נחייה ?

מה זה כלב נחייה ?

כשמו כן הוא. תפקידו להנחות את הדרך למי שלא מסוגל לכך בעצמו. ישנם כמה תחומי אילוף לנחייה, כשהמפורסם בהם הוא נחיית עיוורים.

ישנם כמו גזעים המצטיינים בליווי אנשים מוגבלים, כמו למשל הרטריורים (גולדן ,לברדור)ובמקרים מסוימים גם הרועה הגרמני.באירופה ראיתי רוטווילר לנחייה .

אילופם ארוך מאוד ונוגע בכל תחומיי החיים השיגרתיים. הם דואגים שילך רק על מדרכות, מובילים אותו מעברי חציה או לתחנת האוטובוס וכו' . אופיים של כלבים אלה מתועל לאדישות לגירויי כלבים אחרים ולחתולים, גם יצר ההבאה שלהם מנוצל להבאת חפצים כמו טלפון או מפתחות, על פי התניות לצליל, או להוראה. תחום רחב בפני עצמו שנחשב לגבוה ביותר ברמתו בתחום הכלבנות.

טל ינקו

 
dogsbottom1